Vocabulary and Expressions

 • 코엑스

  [koeksseu]

  Trung tâm triển lãm COEX

 • 갈아타다

  [garatada]

  chuyển (tàu, xe)

 • [kkwae]

  khá

 • 걷다

  [geotta]

  đi bộ

 • 걸어가다

  [georeogada]

  đi bộ

 • 빌딩

  [bilding]

  toà nhà

 • 하지만

  [hajiman]

  nhưng , tuy nhiên


 1. prev article
 2. next article