Vocabulary and Expressions

 • 취미

  [chwimi]

  sở thích

 • 주말

  [jumal]

  cuối tuần

 • 주말 잘 보내셨어요?

  [Jumal jal bonaesyeosseyo?]

  Anh nghỉ cuối tuần vui vẻ chứ ?

 • 친구

  [chin-gu]

  bạn

 • 친구랑(친구와)

  [chin-gurang]

  với bạn

 • [san]

  núi

 • 북한산

  [bukansan]

  núi Bukhan

 • 등산

  [deungsan]

  leo núi (danh từ)

 • 등산하다

  [deungsanhada]

  leo núi (động từ)

 • 좋아하다

  [joahada]

  thích

 • 아주

  [aju]

  rất

 • 거의

  [geo-ui]

  hầu hết

 • 가장

  [gajang]

  nhất

 • 제일

  [je-il]

  nhất

 • 특히

  [teuki]

  đặc biệt

 • 가을

  [ga-eul]

  mùa thu

 • 단풍

  [danpung]

  lá đổi màu

 • 아름답다

  [areumdaptta]

  đẹp

 • 이번 주말

  [ibeon jumal]

  cuối tuần này

 • 아내

  [anae]

  vợ

 • 영화

  [yeong-hwa]

  phim

 • 영화(를) 보다

  [yeong-hwa(reul) boda]

  xem phim

 • 재미있다

  [jaemi itta]

  hay

 • 자주

  [jaju]

  thường xuyên

 • 영화감상

  [yeong-hwa gamsang]

  xem phim

 • [bom]

  mùa xuân

 • 여름

  [yeoreum]

  mùa hè

 • 가을

  [ga-eul]

  mùa thu

 • 겨울

  [gyeo-ul]

  mùa đông

 • 등산

  [deungsan]

  leo núi

 • 낚시

  [nakssi]

  câu cá

 • 달리기

  [dalligi]

  chạy

 • 영화감상

  [yeong-hwa gamsang]

  xem phim

 • 음악감상

  [eumak gamsang]

  nghe nhạc

 • 여행

  [yeohaeng]

  du lịch

 • 우표수집

  [upyo sujip]

  sưu tầm tem

 • TV 시청

  [TV sicheong]

  xem ti vi

 • 그림 그리기

  [geurim geurigi]

  vẽ tranh

 • 사진촬영

  [sajin chwaryeong]

  chụp ảnh


 1. prev article
 2. next article