Vocabulary and Expressions

 • 명절

  [myeongjeol]

  ngày lễ truyền thống

 • 크다

  [keuda]

  to

 • 작다

  [jakda]

  nhỏ

 • 가장 큰 명절

  [gajang keun myeongjeol]

  ngày lễ lớn nhất

 • 설(날)

  [seol]

  Tết âm lịch

 • 추석

  [chuseok]

  Chuseok (Tết Trung thu)

 • 차례를 지내다

  [charyereul jinaeda]

  cúng

 • 세배를 드리다

  [sebaereul deurida]

  vái lạy

 • 음력

  [eumnyeok]

  lịch âm

 • 양력

  [yangnyeok]

  lịch dương

 • 특별한 음식

  [teukbyeoulhan eumsik]

  món ăn đặc biệt

 • 집집마다

  [jipjjimmada]

  mọi nhà

 • 떡국

  [tteokkuk]

  canh bánh Tteok

 • 서양

  [seoyang]

  phương Tây

 • 동양

  [dong-yang]

  phương Đông

 • 추수감사절

  [chusugamsajeol]

  Lễ tạ ơn

 • 곡식

  [gokssik]

  ngũ cốc

 • 햇곡식

  [haetgokssik]

  ngũ cốc mới thu hoạch

 • 과일

  [gwail]

  hoa quả

 • 햇과일

  [haetkkwail]

  hoa quả mới thu hoạch

 • 송편

  [songpyeon]

  Songpyeon (bánh Trung thu)

 • 송편을 빚다

  [songpyeoneul bitta]

  nặn bánh Songpyeon

 • 반달

  [bandal]

  bán nguyệt

 • 반달 모양의

  [bandal moyang-ui]

  hình bán nguyệt

 • [tteok]

  bánh ttok (bánh bột gạo)

 • 1월

  [irwol]

  Tháng 1

 • 2월

  [iwol]

  Tháng 2

 • 3월

  [samwol]

  Tháng 3

 • 4월

  [sawol]

  Tháng 4

 • 5월

  [owol]

  Tháng 5

 • 6월

  [yuwol]

  Tháng 6

 • 7월

  [chirwol]

  Tháng 7

 • 8월

  [parwol]

  Tháng 8

 • 9월

  [guwol]

  Tháng 9

 • 10월

  [siwol]

  Tháng 10

 • 11월

  [sibirwol]

  Tháng 11

 • 12월

  [sibiwol]

  Tháng 12


 1. prev article
 2. next article