Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc ngày 22/8 đã mở cuộc họp thảo luận phương án bảo tồn dấu tích chân khủng long hóa thạch kỷ Phấn Trắng có quy mô lớn nhất thế giới được phát hiện tại một công trường xây dựng trong khu công nghiệp ở thành phố Jinju, tỉnh Nam Gyeongsang, và quyết định sẽ bảo tồn các dấu tích tại nơi phát hiện, thay vì di chuyển đến một nơi khác.  

Theo đó, Cục Di sản văn hóa quốc gia có kế hoạch đưa ra phương án cụ thể dựa trên ý kiến của đơn vị thi công công trình xây dựng và chính quyền địa phương, sau khi được Ủy ban Di sản văn hóa thẩm định.

Trong cuộc họp, nhiều ý kiến đánh giá phát hiện trên có giá trị học thuật cao, vì cho thấy rõ được dấu tích nơi tập trung sinh sống bầy đàn của loài thằn lằn có cánh kỷ Phấn Trắng, và là một phát hiện hiếm thấy về dấu chân của loài khủng long ăn thịt di chuyển với tốc độ nhanh.

Dấu chân khủng long hóa thạch tại thành phố Jinju được phát hiện vào đầu năm nay, có quy mô 7.700 cái, nhiều hơn trên 2.000 cái so với dấu tích tìm thấy trước đó ở Bolivia, được đánh giá là hóa thạch dấu chân khủng long có quy mô lớn nhất thế giới tính đến nay.

Tuy nhiên, khu di tích lại nằm trong dự án xây dựng khu công nghiệp, nên trong cuộc họp lần đầu tiên vào tháng 5 vừa qua, Cục Di sản văn hóa quốc gia đã chưa thể đưa ra được kết luận cuối cùng về phương án bảo tồn, do không thu hẹp được ý kiến trái chiều giữa đơn vị thi công và chính quyền địa phương.

[Photo : YONHAP News]